Filtratie zwembad

Filtratie zwembad

Pompen en Filtratie                                             

Een filterinstallatie bestaat uit een pomp en een AFM of zand-filter. De pomp zuigt het water uit het zwembad en perst dit water door het Aktief Filter Medium  of zand naar het zwembad. 

AFM-filter

Het AFM-filter is een soort ton welke met speciaal negatief geladen filterglas gevuld is. Doordat het water door het filtermateriaal moet, blijven de vuildeeltjes die in het water zitten in het filter achter. De vuildeeltjes worden aangetrokken door de negatieve lading van het filtermateriaal. Op de filterinstallatie wordt een schakelkast geplaatst waar tevens een tijdschakelaar op zit, hierdoor begint uw filterinstallatie op de gewenste tijden te filteren zonder dat u er omkijken naar heeft. Het filtersysteem sluiten wij op de riolering aan zodat u door middel van een aantal eenvoudige handelingen uw filter kunt reinigen of eventueel het zwembad leeg kunt pompen.

Optidrive frequentieregelaar                              

Een frequentieregelaar zorgt voor het optimaal inregelen van elke filterpomp. hierdoor wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt, minder geluid geproduceerd en door de lagere filtratiesnelheid een betere filtratie verkregen. Met de Optidrive frequentieregelingen wordt door het terugbrengen van het geleverd aantal Hz al snel een energiebesparing gerealiseerd van 50%. Om echter de meeste optimale besparingen te behalen dient de pomp ingeleerd te worden. Een energiebesparing van maar liefst 70% wordt dan haalbaar.                                                

UV-sterilisator

Een UV-sterilisator bestaat uit een RVS koker voorzien van een UV-lamp. Deze UV-sterilisator plaatsen wij bij uw filterinstallatie en zit verwerkt in de retourleiding van het zwembad. Deze lamp schakelt automatisch in wanneer u filter begint te werken. Al het water wat gefilterd wordt is hierdoor gegarandeerd vrij van bacteriën. Doordat de UV-sterilisator enkel bij een draaiende installatie werkt heeft u nog maar minimum aan chloor nodig. Dit percentage ligt ongeveer 80% lager waardoor u het chloor niet meer ruikt en geen bijwerkingen op de ogen meer heeft.

Automatisch terugspoelen

De filterinstallatie haalt het vuil uit het water zoals in het begin van de offerte beschreven.Doordat dit vuil in de filter achter blijft dient de filter 1 maal per week schoongemaakt te worden. Voor het schoonmaken van de filter dient u enkele handelingen te verrichten, echter deze mogen niet vergeten worden. Wij kunnen een automatische terugspoelinstallatie plaatsen welk op geprogrammeerde tijden de filter zal reinigen zonder dat u er omkijken naar heeft. Deze installatie wordt aangedreven door een compressor. Het vuil zal rechtstreeks op het riool afgespoeld worden.      

DAISY (Dryden Aqua Integrated SYstem)

Bij prive zwembaden bestaat het DAISY concept uit 3 stappen: Filtreren met afm, Coaguleren en vlokken met APF en ZPM, en oxideren en vlokken met ACO.

Filtreren met AFM® (Actief Filter Medium)

AFM® is het meest geavanceerde filtermedium dat zich onderscheidt door de negatieve elektrische lading (-70mV) die aan de glaskorrels wordt toegevoegd. AFM® is daardoor een zogenaamd “elektromechanisch”filtermedium. De elektrische lading leidt tot een zeer hoog negatief Zeta Potentiaal. Dit bepaalt de sterkte van de aantrekkingskracht van vuildeeltjes naar de oppervlakte van de AFM®-korrel. De eigenschappen van AFM® zijn uniek en leiden tot vele voordelen. AFM® voorkomt biofilmen in het filterbed waardoor er geen Tri-chloraminen meer kunnen worden gevormd. AFM® is zelfsteriliserend omdat het de vuildeeltjes niet absorbeert maar juist adsorbeert. Hierdoor vindt er geen verkleving van het filtermedium plaats en daardoor ook geen kanaalvorming. Een AFM® filter vangt tot 40x zo veel vuil op en laat dit vuil eenvoudig weer los tijdens het terugspoelen. AFM® is het enige filterglas medium met een drinkwatercertificering en voldoet aan de norm UNE-EN 12904. AFM® wordt overal ter wereld gebruikt in zwembaden, maar ook voor drinkwater, afvalwater, aquaria, viskwekerijen en alle andere industrieën.

Coaguleren en vlokken met APF en ZPM

95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze Schadelijke stoffen willen we uit het water halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie, zelfs niet met ultrafiltratie. Daarom is coaguleren zo belangrijk. Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in het AFM® filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkings-proces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel APF (All Poly Floc) te injecteren in een statische mixer (ZPM) gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in het AFM® filter optimaal is. APF is een Multi-spectrum coagulatie- en vlokmiddel en dient in zeer kleine hoeveelheden continue te worden gedoseerd. APF heeft een positieve lading waardoor het in staat is om de negatief geladen vuildeeltjes “te vangen”. Deze positief geladen en gevlokte vuildeeltjes worden door de negatief geladen AFM® korrel aangetrokken. APF bevat ook NoPhos waarmee alle fosfaten uit het water worden gehaald waardoor bacteriën geen voedingsstoffen meer hebben en verdwijnen.

Oxideren en vlokken met ACO (Active Catalytic Optimizer) en ZPM

ACO (Active Catalytic Optimizer) is een negatief geladen vlokmiddel dat de nog overgebleven positief geladen deeltjes coaguleert en vlokt. Hierdoor werkt het perfect samen met APF. Maar ACO is ook een zonbeschermer. 70% van de chloorconsumptie in een buitenbad komt door de zon (dit heet fotolyse). ACO maakt de golflengte van UV stralen langer waardoor het niet meer chloor consumeert. Sterker nog, de zon wordt gebruikt om vrije radicalen (OH radicalen) te vormen welke een sterke oxiderende werking hebben, maar zonder dat er desinfectie-bijproducten ontstaan. De vrije radicalen verwijderen organische vuildeeltjes en ammonium en ureum uit het water. 

Heeft u nog vragen aan VSB Wellness over uw buitenzwembad? Neem contact op. 

Vragen? wij helpen u graag

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Naar boven