Green policy

image-background

Zorg voor het milieu

VSB Wellness vindt zorg voor het milieu erg belangrijk. VSB Wellness streeft ernaar zoveel mogelijk met houtleveranciers te werken die ons kunnen garanderen dat al het aan ons geleverde hout uit aantoonbaar goed beheerde bossen afkomstig is.

Forest Stewardship Councel (FSC)

De meeste van onze leveranciers voldoen daarmee aan de internationaal erkende criteria welke gesteld worden voor duurzaam geteeld hout, opgesteld door de Forest Stewardship Council (FSC). Het doel van de organisatie is het bevorderen van duurzaam bosbeheer over de hele wereld en het terugdringen van de overexploitatie en vernietiging van oerbossen in tropische en niet-tropische gebieden.

PEFC

Naast een FSC certificering vindt VSB Wellness een PEFC certificering belangrijk. Door middel van een PEFC-certificering kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in producten zoals sauna's en infrarood.